Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Φοιτητικές εκλογές Ηνωμένου Βασιλείου


Προοδευτική 33.97% (-0.32%), 3 έδρες, 985 ψήφοι
Πρωτοπορία 27.76% (-3.79%), 3 έδρες, 805 ψήφοι
Μέτωπο Κ.Φ 16.59% (+3.96%), 2 (+1) έδρες, 481 ψήφοι
Αναγέννηση 14.66% (-3.13%), 1 (-1) έδρα, 425 ψήφοι
Αγώνας 7.03% (+3.28%), χωρίς έδρα, 204 ψήφοι