Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Φοιτητικές εκλογές Πάτρας


Πρωτοπορία 46.57% (+2.04%), 3 έδρες, 251 ψήφοι
Προοδευτική 30.24% (+0.66%), 2 έδρες, 163 ψήφοι
Αναγέννηση 13.17% (-2.75%), 1 έδρα, 71 ψήφοι
Αγώνας 5.94% (-0.17%), 1 έδρα, 32 ψήφοι
Α.Φ.Σ.Κ Φλόγα 4.08% (+0.22%), χωρίς έδρα, 22 ψήφοι

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Φοιτητικές εκλογές Ιωαννίνων


Πρωτοπορία 42.09% (-3.43%), 3 έδρες, 165 ψήφοι
Προοδευτική 36.99% (+0.17%), 2 (-1) έδρες, 145 ψήφοι
Αγώνας 12.76% (-4.9%), 1 έδρα, 50 ψήφοι
Α.Φ.Κ Τόλμη 8.16% (+8.16%), 1 (+1) έδρα, 32 ψήφοι

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Φοιτητικές εκλογές Πανεπιστημίου Κύπρου
Πρωτοπορία 48.1% (-0.03%), 10 έδρες, 1697 ψήφοι
Προοδευτική 38.24% (-2.58%), 8 έδρες, 1349 ψήφοι
Α.Φ. ΈΠΑΛξη 5.64% (+2.15%), 1 έδρα, 199 ψήφοι
Αναγέννηση 4.25% (+0.63%), 1 έδρα, 150 ψήφοι
Αγώνας 3.77% (-0.18%), 1 έδρα, 133 ψήφοι