Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Φοιτητικές εκλογές Ιωαννίνων


Πρωτοπορία 42.09% (-3.43%), 3 έδρες, 165 ψήφοι
Προοδευτική 36.99% (+0.17%), 2 (-1) έδρες, 145 ψήφοι
Αγώνας 12.76% (-4.9%), 1 έδρα, 50 ψήφοι
Α.Φ.Κ Τόλμη 8.16% (+8.16%), 1 (+1) έδρα, 32 ψήφοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: