Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Ιωάννινα 2010

Πρωτοπορία 43.8%, 3 έδρες, 183 ψήφοι
Προοδευτική 35.4%, 3 έδρες, 148 ψήφοι
Αγώνας 17%, 1 έδρα, 71 ψήφοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: