Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Και φέτος άνοδος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


Πρωτοπορία 48.13% (+0.63%), 10 έδρες, 1850 ψήφοι
Προοδευτική 40.82% (+0.67%), 8 έδρες, 1569 ψήφοι
Αγώνας 3.95% (-0.12%), 1 έδρα, 152 ψήφοι
Αναγέννηση 3.62% (-0.1%), 1 έδρα, 139 ψήφοι
Α.Φ. ΈΠΑΛξη 3.49% (+0.41%), 1 έδρα, 134 ψήφοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: