Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2008

Η τουρκανταρσία με τα μάτια του ΤΟΤΕ ΑΚΕΛ

«Η στασιαστική βία εξετόπισε Τούρκους και από άλλα χωριά»
«Οι βίαιες μετακινήσεις τουρκικών πληθυσμών»
«Με δάκρυα και κραυγές απόγνωσης μετοίκησαν οι Τούρκοι Βασίλειας και Πραστειού Αυδήμου κάτω από την βία των εξτρεμιστών»
«Τι να κάνουμε αφού μας απειλούν;»
«Συνεχίζεται η βίαιη μετακίνηση Τούρκων χωρικών από φανατικούς»
«Τουρκάλα εξαναγκάσθηκε να εγκαταλείψει Ελληνίδα με την οποία συζούσε επί χρόνια, κατόπιν 'υπόδειξης' Τούρκων εξτρεμιστών»
«Διά της βίας των όπλων εξακολουθούν να ξεσπιτώνουν πληθυσμούς οι στασιαστές -Μονιάτη, Κοιλάνι, Διόριος, Αγ. Ειρήνη- για να πλήξουν την ειρηνική συμβίωση»
Τίτλοι Χαραυγής 1963-64

«Με ασύστολα ψεύδη ο Κουτσιούκ προσπαθεί να παραπλανήσει τη διεθνή κοινή γνώμη. Ο Τ/κ ηγέτης, αφού παραποιεί ασύστολα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό περί «γενοκτονίας», ισχυρίζεται ότι «κατά τη διάρκεια των επιθέσεων ενάντια στις τουρκικές κατοικίες στη Λευκωσία και αλλού, από τα ελληνικά μέλη των Δυνάμεων Ασφαλείας και χιλιάδες Έλληνες τρομοκράτες, δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ πολλοί αθώοι Τούρκοι, συμπεριλαμβανομένων και γυναικοπαίδων»
Χαραυγή 08/01/1964

«Η εκταφή τουρκικών πτωμάτων από το τουρκικό κοιμητήριο Αγ. Βασιλείου και η εκμετάλλευση του θέματος από τους στασιαστές -Τούρκοι στρατιώτες βοηθούμενοι από βρετανικά στρατεύματα, εξέθαψαν χθες 21 πτώματα- Κατάλληλη προπαγάνδα μεταξύ κυρίως ξένων δημοσιογράφων».
Ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου: «Κατά τας πρώτας ημέρας των επεισοδίων μετεφέροντο εις το Γενικόν Νοσοκομείον Λευκωσίας τραυματίαι και νεκροί, Έλληνες και Τούρκοι, εκτός των μεταφερομένων εις ελληνικάς και τουρκικάς ιδιωτικάς κλινικάς. Τοιουτοτρόπως μετεφέρθησαν εις το Γεν. Νοσοκομείον 52 Έλληνες τραυματίαι και 16 Έλληνες νεκροί ως και 5 Τούρκοι τραυματίαι και 21 Τούρκοι νεκροί. Αμέσως αι νοσοκομειακαί αρχαί ειδοποίησαν τον Υπουργόν Υγείας, όστις είναι Τούρκος, καθώς και την τ/κ ηγεσίαν, διά την παραλαβήν των πτωμάτων των Τούρκων. Ούτοι απήντησαν ότι θα προέβαινον εις διευθετήσεις διά την παραλαβήν των πτωμάτων. Επίσης ειδοποιήθη ο Ερυθρός Σταυρός, εις τον οποίον επεδόθη και κατάλογος των νεκρών. Επειδή αι ημέραι παρήρχοντο και ήρχισεν ήδη η αποσύνθεσις των πτωμάτων και η δυσοσμία, το Νοσοκομείον ηναγκάσθη να προβή εις ταφήν των πτωμάτων, την οποίαν και έκαμεν εις το τουρκικόν νεκροταφείον του Αγίου Βασιλείου. Περί τούτου ειδοποίησε πάλιν την τ/κ ηγεσία. Η ενέργεια αύτη των νοσοκομειακών αρχών και ιδιαιτέρως η ταφή εις το τουρκικόν κοιμητήριον πρέπει να εκτιμηθή ως πράξις ανθρωπιστική. Αντί τούτου, η τ/κ ηγεσία, διαστρεβλώνουσα την αλήθειαν, προσπαθεί να εκμεταλλευθή πολιτικώς το γεγονός, επιδεικνύουσα τοιουτοτρόπως ασέβειαν και προς τους Τούρκους νεκρούς».
Χαραυγή 14/01/1964

Η «ΧΑΡΑΥΓΗ», την Παρασκευή 3η Ιανουαρίου 1964, στην 1η σελίδα, σε ρεπορτάζ του Γιώργου Σπανού, προέβαλλε τη σφαγή από Τούρκους τρομοκράτες, τριών μοναχών κι ενός 12χρονου στο μοναστήρι Γαλακτοτροφούσας, κοντά στον Κόρνο. Στις 11.1.64 η «Χ» δημοσίευσε την επίσημη εκδοχή για την «προπαγανδιστικής εκμετάλλευσης» εκταφή 21 πτωμάτων Τούρκων από το τουρκικό κοιμητήριο Αγ. Βασιλείου. Και στις 16.1.64 χαρακτήριζε ως ΑΙΣΧΡΗ εκστρατεία κατασυκοφάντησης των Ελλήνων, την προσπάθεια της Άγκυρας να κατηγορήσει τους Ε/κ για δήθεν «σφαγές και βαρβαρότητες», στη διάρκεια των συγκρούσεων της Τουρκανταρσίας.

Στις 30.1.1964 η «Χ» δημοσίευσε ότι στάληκε διαφωτιστικό φυλλάδιο προς όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις της Ευρώπης για να αποκρουσθούν «οι ψευδολογίες της τουρκικής προπαγάνδας για δήθεν καταπίεση των Τ/κ».

«Ο Αμερικανικός Τύπος, απηχώντας τις απόψεις της Ουάσιγκτων, αποδύθηκε σε ανίερη ανθελληνική εκστρατεία κατηγορώντας τους Έλληνες Κυπρίους ως δολοφόνους παιδιών, γυναικών και γερόντων, δικαιώνοντας έτσι τους Τουρκοκυπρίους εξτρεμιστές, που φωνασκούν ότι είναι αδύνατη η ειρηνική συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων και ότι η μόνη λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διχοτόμηση»
Χαραυγή 07/02/1964, για την υπόθεση της μπανιέρας

«Συνετρίβη η Ανταρσία στη Λεμεσό»
«οι νόμιμες δυνάμεις της Δημοκρατίας κυρίευσαν χτες με ηρωικές εφόδους όλα τα οχυρά των Τούρκων στασιαστών. Δεκάδες Τούρκοι τρομοκράτες εφονεύθησαν και πάνω από εκατόν ετραυματίσθησαν»
Χαραυγή 14/02/1964

«Ελεύθερη η Μαλιά. Κατόπιν ηρωικής επιχείρησης των νομίμων δυνάμεων, οι Τούρκοι στασιαστές συνετρίβησαν και παρέδωσαν τον οπλισμό τους. Η κάλυψη των Βρετανών δεν τους έσωσε. Εκυριεύθησαν αμερικανικές χειροβομβίδες».
Χαραυγή 11/03/1964

«Μέσα Οκτωβρίου 1963 εκλήθην μετ' άλλων συναδέλφων» (Ε/κ αξιωματικών του Κυπρ. Στρατού) «εις οικίαν του Υπ.Εσ. κ. Γεωρκάτζη και μας ανηγγέλθη ότι θα αναλαμβάναμεν Εκπαιδευτικά και Διοικητικά καθήκοντα, εκτός Στρατεύματος, ενόψει της επικινδύνου καταστάσεως της χώρας εξ αιτίας του Τουρκικού Στοιχείου». «Μετά παρέλευσιν 15μέρου [Νοέμ. 1963] μου ανετέθησαν εκπαιδευτικά καθήκοντα εις τα χωρία Τύμβου, Γέρι, Λατσιά, Ιδάλιον, Λύμπια». «Ήρχισεν η εφαρμογή του προγράμματος εις τα χωρία Ιδάλιον και Λύμπια περί την 15ην Δεκεμβρίου. Μετ' ολίγας ημέρας μάς επρόλαβαν τα γεγονότα» (δηλαδή η έναρξη της Τουρκανταρσιάς 21.12.63). «Ο διατεθείς εις διλοχίαν Ιδαλίου, Λυμπιών οπλισμός ανήρχετο εις δυο στρατιωτικά αυτόματα όπλα… Ως εκ τούτου ενήργησα επίταξιν των [100] κυνηγετικών όπλων της περιοχής»…
Έκθεση Παπακώστα, 1964

«Είναι καθήκον όλων μας να μην επιτρέψουμε στα όργανα του αρχιτρομοκράτη Ντενκτάς ν' αυξήσουν τα δεινά που υφίσταται η τουρκική κοινότητα στην Κύπρο. Η τ/κ ηγεσία έχει σκορπίσει την τρομοκρατία σε όλη την κοινότητα και έχει επιβάλει αστυνομικό καθεστώς, κάτω από το οποίο κανένας δεν μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του. Όποιος εκφράσει τη γνώμη του ή τους επικρίνει, είτε ξυλοδέρνεται είτε εκτελείται. Σαν αποτέλεσμα αυτής της απάνθρωπης μεταχειρίσεως, οι συμπατριώτες μας έχουν μεταβληθεί σε ρομπότ στα χέρια των ηγετών τους».
Δρ Ιχσάν Αλή, 12/05/1965

«Αναμφισβήτητα οι Τούρκοι της Κύπρου κινδυνεύουν από τους Τούρκους τρομοκράτες και όχι από τους Έλληνες, όπως ισχυρίστηκε ο Τούρκος αντιπρόσωπος στα Η.Ε.»
Δρ Ιχσάν Αλή, τηλεγράφημα προς τον Γ.Γ του ΟΗΕ, 08/12/1965

Ο ίδιος στο ΡΙΚ, στις 28.9.1965, χαρακτήρισε δόλια κι επαίσχυντη προπαγάνδα της Τουρκίας τα περί «γενοκτονίας των Τ/κ». Παρακαλούσε, επίσης, τον διοικητή της UNFICYP στρατηγό Τιμάγια, στις 5.11.1964, για «λήψη πιο δραστικών μέτρων για να σώσετε την τουρκική κοινότητα από τους Τούρκους τρομοκράτες».

«Μια δράκα φασίστες, βοηθούμενοι από τους ιμπεριαλιστές και χρησιμοποιώντας όπλα και φασιστικές μέθοδες, άρπαξαν την ηγεσία της τουρκικής κοινότητας». «Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για τα βάσανα του τ/κ πληθυσμού. Η φασιστική αυτή ομάδα εμποδίζει τον τουρκικό πληθυσμό να εκφράσει τα αληθινά του αισθήματα. Στο σκοτάδι της νύχτας πυροβολούν και δολοφονούν δημοκρατικούς δημοσιογράφους και προοδευτικούς παράγοντες της κοινότητάς μας. Συλλαμβάνουν, απάγουν και φυλακίζουν όσους τολμούν να μιλήσουν ελεύθερα και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Τους βασανίζουν με μεσαιωνικά όργανα χιτλερικής επινόησης. Με τη βοήθεια των πρακτόρων τους ξεσπίτωσαν κάπου 20 χιλιάδες Τούρκους και τους μάντρισαν σε τόπους που δεν διαφέρουν από στρατόπεδα συγκέντρωσης».
Ντερβίς Αλή Καβάζογλου («Χαραυγή», 11.4.2005, Επετειακή Ανατύπωση: «Θύματα Φασιστικής Τρομοκρατίας - 40 χρόνια από τη θυσία των Καβάζογλου - Μισιαούλη»).

Από την αγόρευση του τότε ΓΓ του ΑΚΕΛ Εζεκία Παπαϊωάννου στην ολομέλεια της Βουλής της προηγούμενης μέρας: «Οφείλομε να συμβάλομε όλοι με όλες μας τις δυνάμεις για να αποφύγομε τον διαμελισμό [και] διεδήλωσε ακόμη μία φορά, με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο την εμμονή του κόμματος τη εργατικής τάξης στο αίτημα της γνήσιας ΕΝΩΣΗΣ χωρίς εδαφικά, διοικητικά ή άλλα ανταλλάγματα, αίτημα το οποίο υιοθέτησε ομοφώνως η Βουλή με ψήφισμα το οποίο ενέκρινε στις 30 Ιουνίου 1964». Από την 1η σελ. της «Χ» 27.6.67 κι οι αγορεύσεις του τότε Προέδρου της Βουλής Γλ. Κληρίδη και των βουλευτών Λέλλου Δημητριάδη, Γ. Τζιρκώτη, Ν. Κόσιη και Β. Λυσσαρίδη. Στην 4η σελ. τ’ ομόφωνο ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:
«Η Βουλή των Αντιπροσώπων, διερμηνεύουσα τους προαιωνίους πόθους του Ελληνισμού της Κύπρου και διαδηλούσα την αμετάκλητον απόφασίν του διά σύντομον εθνικήν αποκατάστασιν, ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ότι: (α) Παρά τας οιασδήποτε αντιξόους περιστάσεις, δεν θα αναστείλει τον νυν διεξαγόμενον μετά της ομοθύμου συμπαραστάσεως ολοκλήρου του Πανελληνίου αγώνα του, μέχρις ότου, ο αγών αυτός ευοδωθή διά της άνευ ενδιαμέσου τινός σταθμού ΕΝΩΣΕΩΣ ενιαίας και ολοκλήρου της Κύπρου μετά της Μητρός Πατρίδος. (β) Θα συμβάλη με όλα τα εις την διάθεσίν της μέσα εις την προαγωγήν του κλίματος ψυχικής ενότητος μεταξύ του Ελληνικού Κυπριακού λαού και του της Μητρός Πατρίδος ως και εις την στενήν συνεργασίαν μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, απαραιτήτου προϋποθέσεως διά την ευόδωσιν του Εθνικού μας Αγώνος»
Χαραυγή 27/06/1967

Όλα ξεθάφτηκαν από τον Λάζαρο Μαύρο και δημοσιεύθηκαν μέσα στους τελευταίους δύο μήνες στην στήλη του στην Σημερινή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: