Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2008

Πλάκα έχει το Facebook

Με αυτές τις "ενασχολήσεις":


αυτό το αποτέλεσμα σίγουρα δεν προκαλεί εντύπωση


Οι συγκεκριμένες σελίδες είναι ανοιχτές προς τον οποιοδήποτε (με επιλογή του ιδίου), δεν χρειάζεται ειδική "άδεια" για να εμφανιστούν οπότε δεν αποτελούν και παραβίαση του προσωπικού του χώρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: