Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Γ... γιατί χανόμαστε!

Του Μανόλη Γ. Δρεττάκη

Στις 12/2/09 η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) ανακοίνωσε τα τελευταία στοιχεία για την εξέλιξη του πληθυσμού της χώρας και πολλές εφημερίδες έγραψαν ότι είναι θετικό το γεγονός ότι ο πληθυσμός μας αυξάνεται.

Σε σχόλιά της στις 13/2/09 η «Ελευθεροτυπία» σημείωσε ότι αυτό οφείλεται στους μετανάστες. Πράγματι, η εισροή μεταναστών συνεχίζεται και ένα τμήμα της αύξησης του πληθυσμού οφείλεται σ' αυτή την εισροή.

Ενα άλλο τμήμα οφείλεται στην υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων αλλοδαπών τα τελευταία χρόνια. Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τις γεννήσεις κατά υπηκοότητα της μητέρας και τους θανάτους κατά υπηκοότητα του θανόντος, εξετάζουμε στο άρθρο αυτό τη φυσική μεταβολή του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θάνατοι) κατά υπηκοότητα την τριετία 2005-2007 για τα τρία αυτά έτη μαζί.

Οι θάνατοι των Ελλήνων ξεπέρασαν τις γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες, με αποτέλεσμα τη φυσική μείωση του ελληνικού πληθυσμού κατά 41.600(!). Η μείωση αυτή οφείλεται από τη μια μεριά στην κατά 38% περίπου μείωση των γεννήσεων το 2005 σε σχέση με το 1980 λόγω της κατάρρευσης της γεννητικότητας και από την άλλη στην κατά 20% αύξηση των θανάτων στο ίδιο διάστημα λόγω γήρανσης του πληθυσμού.

-Σε αντίθεση με τους Ελληνες, οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες (που αποτελούν το 17,4% του συνόλου των γεννήσεων) ξεπέρασαν τους θανάτους των αλλοδαπών (που αποτελούν μόνο το 1,6% του συνόλου των θανάτων, εξαιτίας του ότι η πλειονότητά τους είναι νέοι), με αποτέλεσμα τη φυσική τους αύξηση κατά 52.651(!).

Ο πληθυσμός των αλλοδαπών, επομένως, εκτός από την εισροή νέων μεταναστών, αυξήθηκε και λόγω της υπεροχής των γεννήσεων έναντι των θανάτων κατά τον αριθμό αυτό. Τα 2/3 της φυσικής αύξησης των αλλοδαπών είναι Αλβανοί.

-Τελικό αποτέλεσμα αυτών των διαφορών ήταν η φυσική αύξηση του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή η υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων (Ελλήνων και αλλοδαπών μαζί) κατά 11.161 την τριετία 2005-2007 να οφείλεται αποκλειστικά στους αλλοδαπούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: